Жак Дерріда і Джон Капуто: “релігія без релігії”

Критикуючи метафізику, Капуто наполегливо шукає альтернативу, яка, по-перше, включала б «смиренний» спосіб мислення, що дозволяє уникнути надмірних претензій на знання про реальність і про Бога, і, по-друге, прагнула б бути вірною фактичності життя, сторонячись будь-якого намагання витіснити уявним знанням реальності Read More …

Богословський проект Джона Капуто у контексті постметафізичного богослов’я

Джон Капуто є впливовим представником сучасної континентальної філософії релігії. Впродовж декількох десятиліть він намагається здійснити творче філософське, а в останніх працях і богословське прочитання спадку провідних європейських філософів минулого століття. Більшу частину своєї академічної кар’єри Капуто був католицьким філософом у Read More …

Будущее евангельской миссии на постсоветском пространстве

Тезисы доклада на “Institute for Excellence”, Киев, 5-8 октября. Роман Соловий Введение Говорить о будущем христианства всегда рискованно, ведь история религий особенно богата на внезапные взрывы, пробуждения. В конце XVIII и в начале ХIХ столетий большинство мыслителей ждали, что к Read More …

Рекомендую книгу

Друзі, рекомендую при нагоді прочитати книгу К.Харта “Постмодернізм” (Kevin Hart, Postmodernism. A Beginner’s Guide). Особливої уваги заслуговують розділи, присвячені постмодерністському трактуванню Біблії, релігії і теології. От издателя Постмодернизм – широкое культурное течение, в которое вовлечены философия, этика, литература и искусство. Read More …

“Подвійне бачення” і постмодерністська критика метарозповідей (М.Вольф, Р.Річардсон)

На адресу багатьох сучасних богословів спрямовуються численні критичні зауваження із звинуваченням (не завжди обґрунтованим) у прагненні адаптувати християнство до постмодерністської культури. Натомість деякі представники руху Emerging church, формуючи ідейне поле ставлення до панівної світоглядної парадигми, розвивають набагато складнішу модель, яка Read More …