“Чия спільнота? Яка інтерпретація?” (2) Мерольд Вестфал про потребу інтерпретації та її мету.

Продовження огляду книги американського філософа релігії Мерольда Вестфала «Чия спільнота? Яка інтерпретація? Філософська герменевтика для церкви» (Westphal, Merold. Whose Community? Which Interpretation? Philosophical Hermeneutics for the Church. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009). Перша частина тут. Потреба в інтерпретації Вестфал Read More …

Чия спільнота? Яка інтерпретація?

Вітчизняний богословський дискурс все ще розвивається у певній ізоляції від творчих пошуків у глобальному богословському співтоваристві. Про це свідчить той факт, що справді знакові богословські публікації іноді залишаються без належної уваги в євангельських колах пострадянського простору. Яскравим прикладом є книга Read More …