Щоб світ зрозумів. Леслі Ньюбігін і Євангеліє в плюралістичному суспільстві

Наш неймовірно складний постіндустріальний, постколоніальний, постмодерністський і постхристиянський світ все гостріше ставить церкву перед необхідністю актуального пояснення взаємодії спільноти послідовників Христа з секуляризованим суспільством,  невідкладно вимагає пошуку нових шляхів сповіщення Євангелія в сучасному плюралістичному середовищі. Серед християнських мислителів, які з Read More …