Протестантський пост-лібералізм як пошук “третього шляху” між ліберальною і консервативною парадигмами

У плюралістичному середовищі сучасного протестантизму жодна богословська перспектива не володіє монопольним суспільним впливом. Одним із найбільш авторитетних напрямів сучасного протестантського богослов’я є пост-лібералізм, найвагоміша спроба відродити неоортодоксальний ідеал “третього шляху” в богослов’ї. Пост-ліберальні богослови прагнуть звільнитися від стереотипів, викликаних до Read More …